Garanti/Reklamationsret:

Alle produkter købt hos Naviparts er omfattet af Garanti/Reklamationsret efter Dansk lovgivning, hvilket betyder 2 års Reklamationsret. Der er dog Garanti de første 6 Mdr. da man bruger det der hedder formodningsreglen, da man vil formode at den pågældende fejl har været der fra starten og bevisbyrden påhviler hermed Naviparts. Efter 6 Mdr. påhviler bevisbyrden kunden. Vi skal dog påpege at i begge tilfælde vil Naviparts bistå og hjælpe kunden så godt vi kan. Garanti og Reklamationsretten træder i kraft fra kunden har modtaget varen. 

Naviparts er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller forhold som ligger uden for Naviparts's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Reklamation:

Ved køb af produkter hos Naviparts gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Naviparts indenfor rimelig tid efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består, du er som køber forpligtet til at undersøge produktet snarest muligt efter modtagelsen.

Modtager du en defekt eller transportskadet vare bedes du hurtigst muligt kontakte os på mail eller telefon.

Ved en defekt vare forbeholder Naviparts sig retten til at teste det pågældende produkt før der kan tages stilling til om der er tale om forkert håndtering eller fejlmontering, som kan resultere i at den pågældende vare er blevet beskadiget. Hvis dette er tilfældet, kan Naviparts ikke holdes ansvarlig og kan til hver en tid frasige sig at skulle erstatte det pågældende produkt med et nyt eller tilsvarende produkt.

Fortrydelsesret:

Når du handler på nettet og hos Naviparts.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.
Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
For at bevare fortrydelsesretten må du alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.
På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, det vil fremgå ved bestilling, eller man kan miste sin fortrydelsesret.

Køb af varer som bestilles til et specifikt stelnummer kan ikke fortrydes.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du tydeligt give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. 

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:
Naviparts ApS
Literbuen 2-4
DK-2740 Skovlunde
Danmark


Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.
Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

VIGTIGT: Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden omdeling.

Dokumentation for dit køb samt returformular.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. 

Tilbagebetaling 

Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.
Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.


BEMÆRK

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi
- du reelt har taget varen i brug
- den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den
- du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
- du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm.

 
Montering:

Der ydes 12 Mdr. Reklamationsret på monteringer foretaget af Naviparts.
Der ydes ingen garanti på produkter som kunden selv har skaffet men som er monteret af Naviparts.